Sverigeresan

Vi har för stora klyftor i vårt land. Folk är olika och har olika förutsättningar. Men vi har påbörjat ett samhällsbygge för hela Sverige. Ett samhällsbygge som når ut till alla - från Ystad till Haparanda, till bruksort och förort.

Sveriges växande resurser ska inte centreras till innerstäderna, till de rikaste och de redan lyckligt lottade. De ska gå till ett gemensamt samhällsbygge, så att hela landet kan leva. Det är så vi utvecklar den svenska modellen.