WordPress-tjänster

 
Socialdemokraterna har ett WordPress-tema för lokala hemsidor och sidoorganisationer, det temat har vi på Great Beyond utvecklat. Standard-temat tillhandahålls kostnadsfritt medan drift (hosting) får respektive organisation själv tillhandahålla. Därutöver finns det ett pro-tema som är ett vidareutvecklat tema med fler funktioner där vi tar ett helhetsansvar för drift, underhåll och säkerhet (webbhotell tar enbart ansvar för att driften är igång, sidan stängs ner vid attack och det blir kostsamt när eventuella problem uppstår). För att få tillgång till pro-temat krävs det att er sida hostas hos oss, därutöver finns det tilläggstjänster.

Hosting (999 kr/månad)
Enterprise-hosting i en säker, dedikerad virtuell miljö på Google Cloud Platform med möjlighet att utföra snabb backup om något oväntat skulle inträffa. Den redan höga säkerheten har vi kompletterat med en tjänst från CloudFlare, som gör att hemsidan bättre står emot s.k. DDoS-attacker (överbelastningsattacker) som idag drabbar många sidor med politiskt innehåll. Vi administrerar domänen och garanterar att sidans funktioner underhålls löpande samt tar löpande backuper på sidans innehåll.

Vid beställning av hosting ingår även följande unika plugins, funktioner som endast går att få via vårt pro-tema:

  • Kontaktsida med sökfunktion, skapa en sida där en kontakt kan beskrivas med flera olika uppgifter som namn, telefonnummer och bild m.m. Ni kan se hur kontaktsidan ser ut här.
  • Kalendarium, skapa evenemang som sedan presenteras i den högra kolumnen på hemsidan i form av en s.k widget. För att se hur kalendariumet fungerar här.
  • Videofunktion, länka rörligt material från youtube eller vimeo, ett bra sätt att kunna sprida innehåll från olika kanaler. Se hur det fungerar här.

 
Kampanjsida (750 kr/månad)
Med vårt digitala verktyg för kampanj kan ni enkelt och utan tidigare erfarenhet skapa en dedikerad kampanjsida på mindre än 15 minuter. Det är ett kraftfullt verktyg vid marknadsföring på sociala medier och vid t.ex. lokal kampanj eller sakfrågekampanj. En viktig funktion är insamling av kontaktuppgifter, alla uppgifter kan väljas att sparas i en skyddad fil på hemsidan eller så integrerar man hemsidan med Toolbox.RED (läs under 2. Digitala verktyg och andra tjänster) för att enkelt och automatiskt “tagga upp” insamlade uppgifter, de hamnar då i olika dynamiska listor. Dels för att få fördjupad kunskap (vad väljare tycker i en viss fråga) eller för att återkoppla alla kontakter mer effektivt via t.ex. e-post (efter att väljare deltagit i en sakfrågekampanj).

Kampanjkarta (1 500 kr/månad)
Kampanjkartor är en funktion där ni snabbt kan skapa en karta med markörer för att visa var era förtroendevalda kommer från eller var era politiska förslag finns någonstans. Om ni dessutom använder Toolbox.RED (läs under 2. Digitala verktyg och andra tjänster) för insamling av kontaktuppgifter kan ni använda sidan som snygg sign up-sida. Målgrupper kan skapas för annonsering (Facebook) då vi ser besökare för en specifik markör med hjälp av unik spårning och erfarenhet inom politisk kampanj.

Bloggsida (350 kr/månad)
Vid behov av en politikerblogg eller mer personlig hemsida för politiska profiler har vi tagit fram ett personligt blogg-tema. Som befintlig kund av vårt hostingerbjudande ovan ingår givetvis alla plugins och ni kan välja att beställa fler bloggsidor till samma hosting. Kontakta oss för mer information om ni enbart är intresserade av att beställa en bloggsida.

Migrering (offereras separat)
Vid behov, om ni vill flytta er hemsida så tar vi ansvar för att allt innehåll från er gamla sida migreras över till er nya hemsida, detta sker i mån av tillgänglighet beroende på tidigare hosting och databasåtkomst.

Service Level Agreement (499 kr/månad)
Välj att teckna vårt utökade SLA-paket (premium) som ett extra supportavtal. Då ingår en timmes gratis support per kalendermånad och man får dessutom prioriterad support på vardagar mellan 10:00 och 16:00. Vi sparar en backup av er hemsida i ett år och erbjuder vite* vid eventuell nertid oavsett anledning på upp till 10% av er årliga kostnad (dras i första hand av på nästkommande faktura men kan också användas som valuta för andra tjänster hos Great Beyond).

Bas (ingår) Premium
Support 10:00-16:00 (vardagar) Ja Ja
Prioriterad support Ja
1 timme fri support (värd 1 750 kr) Ja, 1 timme per månad
*Vite vid utebliven upptid 0.05% per timme upp till 5% 0.1% per timme upp till 10%
Tillgänglig backup 3 veckor 52 veckor

*Om tillgängligheten understiger det Great Beyond garanterat är ni som hostingkund berättigad ekonomisk ersättning i form av ett vite (0.1% per timme upp till 10%). Vitet baseras på den aktuella månadsavgiften och beräknas utifrån avvikelser från avtalad tillgänglighet. Great Beyond garanterar 99.97% upptid per kalenderår.