Support

Vid behov av support så kontakta vänligen [email protected], det skapas då ett supportärende hos oss och alla ärenden blir automatiskt en s.k. ticket som ni får en bekräftelse om via e-post. Detta för att effektivt kunna ge snabb support och följa upp ärenden men även för att mäta tidsåtgång vid nyttjande av timbank (se nedan). All support ges av tekniker i Göteborg, som vid behov kan ringa upp er för personlig kontakt.

Timbank

Vi erbjuder nya och befintliga kunder att betala förskott för tid som kommer utnyttjas. Detta kan vara användbart för en rad olika ändamål, t.ex. vid genomgång av funktioner på hemsidan eller utbildning i diverse digitala verktyg. Ni kan även använda tiden för att vidareutveckla funktioner samt få hjälp med digital kampanj (Toolbox.RED och Facebookannonsering).

Vanlig support 1 750 kr/h Retroaktivt fakturerande
1-25 h 1 500 kr/h Förbetald support
26-80 h 1 250 kr/h Förbetald support
över 81 h Offereras separat Förbetald support